Sl. No. Name Father's Name Com Divn D.O.B. D.O.A.  D.O.P as SI if appointed  D.O. Regular Promot-ion as IPF Qualifica-tion Unique No.  
  1 Ansu Herenz Late Peter Herenz ST CLW-CRJ 05.01.66 04.09.90 04.09.90 04.02.99 B.Sc. (H) ER8900578  
  2 Ashutosh Bandyopadhyay Lt.Siddheswar Bandyopadhyay UR ASN 12.09.65 04.09.90 04.09.90 26.09.03 B. Com ER8900667  
  3 Prasanna Kumar Bhupendra Narayan Singh UR HWH 05.11.63 10.05.92 10.05.92 01.07.04 B.Sc. ER9102035  
  4 Sushil Kumar Late Dasarath Mandal UR M.Rly.  04.06.68 10.05.92 10.05.92 01.07.04 B. Sc. ER9100522  
  5 Swarup Kumar Gangopadhyay Lt. Sudhangsu Pada Gangopadhyay UR MLDT 07.07.67 10.05.92 10.05.92 01.07.04 B. Com ER9100424  
  6 Ajay Moni Tripathi Lt. Pradyumana Mani Tripathi UR SDAH 02.10.67 10.05.92 10.05.92 01.07.04 B.A. ER9100406  
  7 Manoj Kumar Tudu  Late Govind Mohan Tudu ST CLW 07.05.70 10.05.92 10.05.92 01.07.04 B.A. ER9100398  
  8 Sukanta Bardhan Sisir Kumar Bardhan UR ASN 02.05.68 10.05.92 10.05.92 01.07.04 B. Com ER9100602  
  9 Somnath Chakraborty Shibdas Chakraborty UR ASN 19.09.68 10.05.92 10.05.92 01.07.04 B.Com /Hon. ER9100549  
  10 Soumen Mallick Rangalal Mallick SC MLDT 13.06.65 10.05.92 10.05.92 01.07.04 B. Com ER9100594  
  11 Manoj Shanker Singh Ram Lachman Singh UR SDAH 24.11.61 15.04.96 15.04.96 01.07.04 B.A. ER9600025  
  12 Dilip Kumar Sharma Lt. Ram Palak Thakur  UR M.Rly 03.01.64 18.03.91 18.03.91 01.07.04 B.A. ER 9100184  
  13 Ashok Kumar Singh Jugal Kishor Singh  UR SADH 15.03.64 17.03.91 17.03.91 01.07.04 B. Sc. ER9102026  
  14 Deb Sankar Chattopadhyay Amiya Mohan Chattopadhyay UR ASN 04.01.68 10.05.92 10.05.92 15.04.99 B. Com ER9100531  
  15 Harikant Prasad singh Ramasray Singh UR HWH 10.10.69 16.01.97 16.01.97 01.07.04 B.A. ER9600462  
  16 Sudeep Kumar Ghosh Pradeep Kumar Ghosh UR HWH 01.07.73 16.01.97 16.01.97 01.07.04 B. Com ER9600159  
  17 Sanjay Kumar Dwivedi Lt. Ram Bachan Dwivedi UR HWH 08.02.68 16.01.97 29.01.97 01.07.04 B. Com. ER8901004  
  18 Jagmeet Singh Chawla Sohan Singh Chawla UR MLDT 02.11.69 16.01.97 29.01.97 01.07.04 B. Sc. ER9600168  
  19 Satinder Rai Nanku Rai UR ASN 01.12.69 16.01.97 29.01.97 01.07.04 B.A. ER9600043  
  20 Jitendra Kumar Sinha Banshidhar Sinha OBC IVG/HQ 03.01.72 16.01.97 29.01.97 01.07.04 B.A. ER9600489  
  21 Neeraj Kumar Dinesh Prasad Yadav UR JMP 01.06.72 16.01.97 15.01.97 01.07.04 B.A. ER9600239  
  22 Amitabh Ranjan Om Ranjan Prasad Singh UR HWH 15.12.71 16.01.97 29.01.97 01.07.04 B.Com / MBA ER9600515  
  23 Prabir Kumar Das Late Helaram Das SC M. Rly 03.01.69 16.01.97 29.01.97 01.07.04 B. Com ER9600141  
  24 Harmangat Singh Late Baldev Singh UR MLDT 04.11.69 16.01.97 29.01.97 01.07.04 B. Com. ER9600097  
  25 Ashok Kumar Singh Lallu Singh UR CLW-CRJ 12.01.70 16.01.97 29.01.97 01.07.04 M.A. ER9600195  
  26 Akhilesh Kumar Singh Raj Kishor Singh UR CLW-CRJ 31.12.72 16.01.97 29.01.97 01.07.04 B. Com. ER9600105  
  27 Rajeev Kumar Tiwary Lt. Kailash Behari Tewary UR MLDT 04.02.71 16.01.97 29.01.97 01.07.04 B.A. ER9600052  
  28 Shailendra Kumar Ramjee Prasad OBC MLDT 01.01.71 16.01.97 29.01.97 01.07.04 B.A. ER 9600435  
  29 Amit Kumar Sourabh Surendra Pd.Yadav OBC SDAH 10.10.73 16.01.97 29.01.97 01.07.04 M.A ER9600524  
  30 Srimanto Paul Sanjit Kumar Paul UR SDAH 26.06.69 16.01.97 29.01.97 01.07.04 B.Sc. ER9600506  
  31 Arnab Banerjee Apurba Gopal Banerjee UR SDAH 30.08.69 16.01.97 29.01.97 01.07.04  B.Com (H) ER9600248  
  32 Kaji Mustaba Siraj Kazi Faziur Rahaman UR MLDT 05.01.70 16.01.97 29.01.97 01.07.04 B. Sc. ER9600301  
  33 Farid Ahmed Late Monsur Ali Laskar UR M.Rly. 01.07.70 16.01.97 16.01.97 01.07.04 B.A. ER9600123  
  34 Anil Kumar Singh Surajdeo Singh UR ASN 07.02.70 16.01.97 29.01.97 01.07.04 B.A.(H) ER9600061  
  35 Amarjit Pal Lt. Parimal Pal UR HWH 31.01.71 16.01.97 29.01.97 01.07.04 B. Com ER9600132  
  36 Pijush Kanti Saha Lt. Hrikesh Saha SC Liluah 03.03.70 16.01.97 29.01.97 01.07.04 B.A. ER9600088  
  37 Kuljit Singh Nanrah Ranjit Singh Nanah OBC JMP 21.07.69 16.01.97 23.01.97 01.07.04 B. Sc. ER9600114  
  38 Birendra Singh Ishwari Prasad Singh UR MLDT 13.09.73 16.01.97 29.01.97 01.07.04 B.A. ER9600444  
  39 Ashim Das Lt. Moni Mohan Das OBC SDAH 04.05.67 12.04.89 (as Const.) as SI 16.01.97 29.01.97 01.07.04 B. Com. ER9600186  
  40 Rajesh Kumar Keshri Kedar Prasad Sah OBC ASN 05.11.71 16.01.97 16.01.97 01.07.04 B.A. ER9600442  
  41 Priya Ranjan Manohar Lal Gupta OBC HWH 29.12.72 16.01.97 29.01.97 01.07.04 B. Sc. ER9600177  
  42 Rajani Kant Yadav Ram Pyare Yadav OBC CLW-CRJ 13.12.71 16.01.97 16.01.97 01.07.04 B. Sc. ER9600275  
  43 Ajay Kumar Shayama Charan Mahato OBC HWH 31.08.71 16.01.97 29.01.97 01.07.04 B.A. ER 9600016  
  44 Basuki Nath  Kamta Prasad OBC ASN 01.01.71 16.01.97 29.01.97 01.07.04 B. Sc. ER9600203  
  45 Krishna Kumar Tewary Awadesh Kumar Tewary UR ASN 11.03.74 03.03.97   01.07.04 B. Com. ER9600328  
  46 Rakesh Kumar Mishra Ramji Mishra UR HWH 01.08.68 10.08.94 (as Const.) 16.01.97 03.03.97 01.07.04 M. Sc. ER9308221  
  47 Arvind Kumar Late Indra Deo Singh UR HWH 10.01.70 16.01.97   01.07.04 B.A. ER9600212  
  48 Mir Aurangjeb Mir Naimuddin UR MLDT 15.06.72 16.01.97 16.01.97 01.07.04 B. Com. ER9600221  
  49 Rajesh Kumar Sharma Baij Nath Sharma UR HWH 02.11.72 18.02.97   16.10.05 B.A. ER9600257  
  50 Manabendra Chatterjee Samarendra Nath Chatterjee UR SDAH 24.05.71 15.10.96   04.11.06 B. Sc. ER9600266  
  51 Ajay Sharma Lt. Girish Sharma UR SDAH 02.07.69 18.02.97   15.12.06 B. Com. ER9600471  
  52 Jay Shankar Dwiwedi Shivji Dubey UR MLDT 14.02.74 30.11.99 30.11.99 09.12.08 B. Com(H) ER9801886  
  53 Subhajit Choudhury Nakuleshwar Choudhury OBC CLW-CRJ 27.02.72 30.11.99 30.11.99 10.12.08 B.A / Hons. ER9801832  
  54 Bidhu Bhushan Sharma Lt. Chandrika Pd. Sharma UR LLH/ HWH 26.12.73 30.11.99 30.11.99 10.12.08 B. Sc. ER9802259  
  55 Asutosh Kumar Verma Lt. Adadh Kishore Verma UR CIB/HQ 25.11.63 30.11.99 30.11.99 27.12.08 B. Sc. ER9801761  
  56 Gulam Sarwar Lt. Abul Hasan UR SDAH 08.02.72 09.08.94 (as Const.) 30.11.99 30.11.99 15.12.08 B. Com. ER9801752  
  57 Jay Prakash Singh Lt. Gaya Singh UR HWH 03.05.74 30.11.99 30.11.99 10.12.08 B.Com/ Hons. ER9801912  
  58 Samaresh Roy Sadhan Chandra Roy OBC HWH 18.04.72 30.11.99 30.11.99 10.12.08 B.A. ER9802241  
  59 Sachidanand Kumar Bindeshwari Yadav OBC SDAH 12.01.74 30.11.99 30.11.99 12.12.08 Graduate ER9801788  
  60 Bhagwan Ram Sant Sudarshan Ram Sant SC HWH 07.09.70 30.11.99 30.11.99 13.12.08 Graduate ER9801948  
  61 Partha Biswas Nantu Biswas SC ZTC/KPA 02.02.75 30.11.99 30.11.99 09.12.08 B. Com. ER9801841  
  62 Monoj Kumar Kujur Radhe Kujur ST HWH 07.07.73 30.11.99 30.11.99 11.12.08 Graduate ER9801797  
  63 Sanjay Das Kushadhulaj Das SC M.Rly. 10.11.73 30.11.99 30.11.99 12.08.08 Graduate ER9801859  
  64 Pankaj Kumar Ramawatar Prasad Rajak SC LTM / Hq. 21.06.74 30.11.99 30.11.99 23.12.08 Graduate ER9801939  
  65 Jayanta Kumar Mukherjee Late Shib Das Mukherjee UR SDAH 01.03.70 10.08.94 (as Const.) 30.11.99 30.11.99 02.03.10 B. Com ER9308105  
  66 Narinder Singh Gurdayal Singh UR HWH 25.02.73 30.11.99 30.11.99 02.03.10 Graduate ER9802009  
  67 Harendra Kumar Singh Ram Nandan Singh OBC ASN 21.12.73 30.11.99 30.11.99 02.03.10 Graduate ER9802018  
  68 Bhupendra Gopal Mishra Lt. Ram Lakhan Mishra UR BCAS/ NDLS  22.02.63 30.11.99 30.11.99 02.03.10 B.A. ER9802027  
  69 Tirthankar Konar D.C. Konar UR HWH 02.10.76 30.11.99 30.11.99 02.03.10 B.A ER9802036  
  70 Anupam Kumar Birendra Pd. Chaudhary UR JMP 01.03.77 30.11.99 30.11.99 02.03.10 B.A. ER9802045  
  71 Kamaljeet Singh Lt. Nirmal Singh UR ASN 01.01.74 30.11.99 30.11.99 08.04.12 Graduate ER9802054  
  72 Aniruddha Mukhopadhyay Arun Kumar Mukhopadhyay UR MLDT 01.04.74 30.11.99 30.11.99 02.03.10 Graduate ER9802063  
  73 Dharmendra Kumar Pandey Kanhaiya Prasad Pandey UR ASN 22.12.72 30.11.99 30.11.99 02.03.10 Graduate ER9802072  
  74 Sujit Ganguly Saroj Kumar Ganguly UR ASN 02.07.74 30.11.99 30.11.99 02.03.10 Graduate ER9802081  
  75 Bivash Choudhury Santosh Choudhury UR HWH 28.01.73 30.11.99 30.11.99 02.03.10 Graduate ER9802099  
  76 Manohar Prakash Lt. Srichand Verma OBC SDAH 15.08.72 30.11.99 30.11.99 02.03.10 M.A. ER9802116  
  77 Raj Kumar Rama Sahu OBC HWH 17.04.71 30.11.99 30.11.99 02.03.10 B. Sc ER9802125  
  78 Vishodhya Singh Lt. Kishundhari Singh OBC SDAH 03.08.60 30.11.99 30.11.99 02.03.10 B.A. ER9801877  
  79 Rajat Ranjan Uma Kant Sharma UR CIB/HQ 05.06.79 03.10.03 03.10.03 30.09.11 B.A ER 0200161  
  80 Biswajit Ghosh Shibaji Ghosh UR CIB/HQ 13.01.78 03.10.03 03.10.03 30.09.11 B. Com ER 0200116  
  81 Dipankar Dey Dilip Kumar Dey OBC ASN 01.06.76 03.10.03 03.10.03 30.09.11 B. Sc ER 0200197  
  82 Arup Mandal Nirmal Kumar Mondal SC Welfare & Sports/HQ 24.06.71 03.10.03 03.10.03 30.09.11 B. Com (H) ER 0200188  
  83 Sushil Tigga Augustus Tigga ST DIPS /OP /HWH 16.01.71 03.10.03 03.10.03 06.04.12 M. Com ER 0200152  
  84 Biswajit Gayen Nishikanta Gayen SC ASN 23.11.71 27.10.03   06.05.13 M. Com ER 0200179  
  85 Biman Garai Buddheswar Garai UR KPA 12.08.77 14.10.03   06.05.13 B.Com (H) ER 0200143  
  86 Som Nath Barik Rabindra Nath Barik UR CIB/HQ 24.05.76 15.10.03   30.04.13 B. Com (H) ER 0200027  
  87 Shishir Kumar Lt. Chhanu Ram SC LLH / HWH 24.08.60 12.03.82 03.03.04 02.04.13 B.A. ER 8100466  
  88 Samir Kumar Sarkar Lt. Saroj Sarkar UR MLDT 09.12.62 31.08.99 31.08.99 10.03.05 03.07.15 Graduate ER 9801805  
  89 Uttam Sarkar Lt. Prafulla Sarkar SC SDAH 21.03.74 21.10.03 21.10.03 08.06.06 02.05.13 B. Sc. ER 0200214  
  90 Mihir Kumar Das Bimal Chandra Das SC SDAH 04.01.69 06.12.99 06.12.99 28.08.06 01.05.13 Graduate ER 9800104  
  91 Ashok Kumar Tiwary Lt. Baban Tiwary UR LLH/ HWH 30.12.76 17.10.03 17.10.03 10.09.08 02.04.15 B. Com ER 2001346  
  92 Rama Nand Pandit Lt.Ram Chaudar Pandit UR CLW 05.03.64 17.06.83 13.03.04 30.12.13 B.A ER 8201182  
  93 Swapan Kumar Saha Sri Janandra Nath Saha UR HWH 13.06.60 27.05.81 03.03.04 29.07.14 B. Com ER 8001138  
  94 Sachidanand Tiwary Lt. Nathuni Tewary UR SDAH 05.04.58 12.03.82 01.07.04 30.12.13 Madhyamic ER 8100555  
  95 Debdulal Majumder Late. Debdas Majumder SC ASN 04.03.61 27.05.81 01.07.04 30.12.13 Madhyamic ER 8001708  
  96 Bhola Nath Ram Gurusaran Ram SC HWH 26.06.63 12.02.84 01.07.04 30.12.14 Class X ER 8300028  
  97 Sheoji Ram Nawami Ram SC HWH 03.03.60 27.05.81 01.07.04 30.12.13 I.A. ER 8000916  
  98 Ram Prabesh Prasad Bhuwan Prasad ST ASN 10.11.62 05.02.85 01.07.04 25.05.14 B.A. ER 8400968  
  99 Matla Murmu Raban Murmu ST SDAH 01.02.64 06.03.86 01.07.04 01.07.14 Madhyamik ER 8401412  
  100 Sachida Nand Ram Nagdeo Ram SC MLDT 08.01.60 12.03.82 01.07.04 30.12.13 I.A. ER 8100297  
  101 Guru Prasad Laloo Prasad UR HWH 31.10.76 22.10.03 05.05.10 22.10.03 21.01.15 B. Sc. 10SF0345018  
  102 Ashish Kumar Sarkar Bidyut Kr. Sarkar UR ASN 01.09.76 10.10.03 07.05.10 10.10.03 21.01.15 B. Sc. 08SF0335013  
  103 Gopal Dutta Tulshi Das Dutta OBC SIB/HQ 22.10.75 31.07.03 07.05.10 31.07.03 21.01.15 B.A. 08SF0300013  
  104 Sujeet Kumar Yadav Umesh Prasad. Yadav OBC MLDT 10.01.70 17.10.03 08.05.10 17.10.03 21.01.15 B. Sc. 01SF0300031  
  105 Prem Pancham Kishor Kumar OBC HWH 01.03.80 31.07.03 08.05.10 31.07.03 21.01.15 B.A. 10SF0345045  
  106 Bibhuti Kumar Jha Late Siv Narayan Jha UR MLDT 07.02.62 16.06.83 01.07.04 21.01.15 Cl.X ER 8200978  
  107 Sanjib Kumar Das Lt. Satish Ch. Das UR ZTC/KPA 13.01.60 27.04.80 01.07.04 21.01.15 Cl. IX ER 7900985  
  108 Kripa Sindhu Mukherjee Dhaja Dhari Mukherjee UR RTI Cell/HQ 20.07.61 18.06.83 01.07.04 21.01.15 School Final ER 8201057  
  109 Vijoy Kumar Singh Krishna Singh UR CLW 25.12.60 28.02.84 01.07.04 21.01.15 Matric ER 8300848  
  110 Birendra Shaw Lt. Bhagirath Shaw UR ASN 05.04.64 12.02.84 01.07.04 21.01.15 S.F. ER 8300153  
  111 Ram Ashrey Mishra Lt. Sarda Mishra UR ASN 29.02.60 17.06.83 01.07.04 21.01.15 H.S. ER 8201164  
  112 Bijay Kumar Murmu Lt. Chhota Murmu ST MLDT 01.01.60 16.06.80 01.07.04 21.01.15 Class-VIII ER 7901509  
  113 Christopher Kisku Lt. Nathniel Kisku ST SDAH 04.04.78 11.10.06 11.10.06 21.01.15 B. Com ER 0503378  
  114 Harendra Nath Dubey Lt. Ganesh Prasad Dubey UR ASN 15.01.64 12.02.84 01.07.04 01.01.16 Matric ER 8300331  
  115 Krishna Pada Pal Nilmoni Pal UR CO Post /HWH 21.01.62 07.03.86 01.07.04 01.01.16 H.S. ER 8600094  
  116 Debasis Banerjee Lt. Bhabani Banerjee UR CLW-CRJ 10.08.62 18.06.83 01.07.04 02.03.17 Class-VIII ER 8200247  
  117 Tarun Kumar Biswas Ashok Kr. Biswas UR LLH 16.01.61 12.02.84 01.07.04 02.03.17 H.S. ER 8200532  
  118 Deo Nath Gillu Ram UR HWH 15.08.63 12.02.84 01.07.04 02.03.17 I. Sc. ER 8300135  
  119 Bijaya Nand Dubey Lt. Tirath Dubey UR NKG/ SDAH 08.04.63 17.06.83 01.07.04 02.03.17 Matric ER 8201137  
  120 Pradip Bishnu Lt. Phani Bhusan Bishnu UR BallyPost / HWH 10.12.59 28.02.84 01.07.04 02.03.17 H.S. ER 8200782  
  121 Ramjee Singh Ram Pratap Singh UR ASN 16.01.64 28.02.84 01.07.04 01.04.17 Matric ER 8302138  
  122 Haridas Pal Biswa Nath Pal UR M.Rly. 30.12.61 01.05.82 01.07.04 01.04.17 Madhyamik ER 8100796  
  123 Onkar Nath Singh Lt. Shiv Swarup Singh UR CLW 01.08.60 09.03.82 01.07.04 01.04.17 Intermediate ER 8100323  
  124 Mohd. Khaleel Md. Abdul Karim UR HWH 09.01.63 16.04.83 28.10.04 06.05.10 01.04.17 B.A. (H) 11SF8350044  
  125 Samiran Choudhury Mritunjoy Choudhary UR HWH 12.10.70 07.12.90 06.03.09 01.04.17 Madhyamik ER 9000385  
  126 Nitin Kumar Janak Raj UR ASN 09.12.84 22.04.10 22.04.10 01.04.17 B. Sc. ER 0900937  
  127 Mingma Dorjay Bhutia Lt.Peakma Gyabo Bhutia ST HWH 16.02.86 22.04.10 22.04.10 01.04.17 B. Sc. ER 0900928  
  128 Manas Kumar Mishra Saryug Mishra UR ASN 16.08.84 31.05.10 31.05.10 01.04.17 B. Sc. (H) ER 0900946  
  129 Rajesh Mondal Pulin Bihari Mondal SC ASN 07.05.82 31.05.10 31.05.10 01.04.17 Graduate ER 0900955  
  130 Anil Kumar Ram Narain Yadav OBC HWH 07.02.87 22.04.10 22.04.10 01.04.17 B. Sc. ER 0901408  
  131 Satyendra Singh Prem Narayan OBC HWH 02.05.85 31.05.10 31.05.10 01.04.17 B. Sc. ER 0900964  
  132 Pradeep Dahiya Jaydev UR ASN 20.11.84 31.05.10 31.05.10 01.04.17 B.A. ER 0900982  
  133 Kondabothula Srinivas Rao Kondabothulavenkat Rao OBC SDAH 23.06.84 25.05.10 25.05.10 01.04.17 B. Com ER 0509494  
  134 Smt. Mahashweta Maiti Prajapati Maiti OBC GM/VIG 31.05.78 as Const 01.06.99 as SI 25.05.10 25.05.10 01.04.17 Graduate ER 9802143  
  135 Firoz Akhter Nayeem Akhtar UR JMP/ MLDT 20.02.87 22.04.10 22.04.10 01.04.17 B.A. ER0901435  
  136 Kuldeep Kumar Vishamber Dayal SC MLDT 05.01.81 31.05.10 31.05.10 01.04.17 B.A. ER 0901007  
  137 Ramesh Chander Joshi Bishram Dutt Joshi UR ASN 04.08.84 25.05.10 25.05.10 01.04.17 B.A. ER 0901016  
  138 Chunmun Kumar Sant Kumar Pandit OBC JMP/ MLDT 17.05.81 31.05.10 31.05.10 01.04.17 B. Sc. (H) ER 0901444  
  139 Vinod Kumar Tiwari Shiv Kumar Tiwari UR SDAH 14.02.84 22.04.10 22.04.10 01.04.17 M.A. ER 0901025  
  140 Ruhi Prakash Singh Lt. O.P.Singh UR MLDT 17.04.85 22.04.10 22.04.10 01.04.17 B.A. ER 0602616  
  141 Randhir Kumar Dineshwar Prasad Singh OBC HWH 01.03.84 18.11.05 25.05.10 25.05.10 01.04.17 B.A.(H) ER 0403766  
  142 Hawa Singh Jakhar Sundaram Jakhar OBC SDAH 08.03.81 25.05.10 25.05.10 01.04.17 B.A. ER 0901034  
  143 Rajesh Kumar Rajendra Ram SC HWH 29.10.84 31.05.10 31.05.10 01.04.17 B. Sc. (H) ER 0901043  
  144 Hari Shankar Prasad Nand Kishor Prasad OBC HWH 05.06.84 31.05.10 31.05.10 01.04.17 BCA ER 0901061  
  145 Pati Ram Jany Kunj Bihari Jany SC HWH 05.12.80 28.05.10 28.05.10 01.04.17 M.A. ER 0901132  
  146 Prem Singh Meena Huchan Ram Meena ST SDAH 15.02.81 22.04.10 22.04.10 01.04.17 M. Com ER 0901195  
  147 Om Prakash Meena Madan Lal Meena ST HWH 05.06.85 25.05.10 25.05.10 01.04.17 B.A. ER 0901319  
  148 Jitendra Singh Parihar  Chandra Singh Parihar UR IT Cell HWH 25.06.84 25.05.10 25.05.10 03.02.18 B. Sc. ER 0901079   
  149 Rajiv Rathi  Mahipal Singh Rathi UR SDAH 20.11.84 22.04.10 31.05.10 22.03.18 M.A. ER 0901114  
  150 Dinesh  Satyabir Singh OBC HWH 10.01.80 25.05.10 25.05.10   B. Com ER 0403757  
  151 Rupesh Kumar Lt. Dheer Singh UR ASN 03.04.84 22.04.10 22.04.10 04.02.18 B. Sc. ER 0901141  
  152 Sandeep Kumar Ajit Singh UR SDAH 01.09.86 31.05.10 31.05.10 03.02.18 B.A. ER 0901159  
  153 Manoj Kumar Lt. Tej Singh SC LLH / HWH 26.12.80 22.04.10 22.04.10 03.02.18 B.A. ER 0901168  
  154 Md. Sameem Khan Md. Sharif Khan UR CIB/HQ 23.04.84 07.06.10 07.06.10 03.02.18 B.A. ER 0901177  
  155 Ranjeet Singh Takar Jiban Ram Takar OBC SDAH 26.06.87 22.04.10 22.04.10 03.02.18 B.Sc.,B.Ed ER 0901186  
  156 Bhoopendra Singh Sri Hari Singh OBC HWH 10.01.86 22.04.10 22.04.10 03.02.18 B.A. ER 0901203  
  157 Ompal Singh  Deshpal Singh UR SDAH 05.05.85 31.05.10 31.05.10 03.02.18 B. Sc. ER 0901239  
  158 Lalit Kumar  Lekhram Singh OBC SDAH 08.02.87 25.05.10 25.05.10 03.02.18 B. Sc. ER 0901257  
  159 Vijay Kumar Parkash Chand SC CIB/HQ 01.06.84 22.04.10 22.04.10 03.02.18 B.A. ER 0901275  
  160 Vivek Kumar Singh Janardhan Singh UR HWH 04.10.86 07.06.10 07.06.10 03.02.18 B.A. ER 0901253  
  161 Mukesh Kumar Sapet Goma Ram Sapat OBC SDAH 15.08.86 22.04.10 22.04.10 03.02.18 B.A. ER 0900919  
  162 Pinku Singh  Bharat Singh SC SDAH 01.03.79 25.05.10 25.05.10 03.02.18 B.A. ER 0901328  
  163 Janeshwar Rai Gorakh Nath Rai UR HWH 13.03.85 22.04.10 22.04.10 05.07.18 B.A. ER 0901337  
  164 Rajendra Prasad Meena Moti Lal Meena ST KPA/ SDAH 04.09.79 22.04.10 22.04.10 03.02.18 B.A. ER0901453  
  165 Kalu Ram  Lekh Ram OBC KPA/ SDAH 25.02.80 25.05.10 25.05.10 09.02.18 B.A.,B.Ed. ER 0901373  
  166 Bhawani Singh Meena Bachhu Singh Meena ST MLDT 25.05.86 25.05.10 25.05.10 03.02.18 B.A. ER 0901382  
  167  Amaresh Chandra Sen Hari Pada Sen SC M.Rly. 03.01.66 25.05.10 25.05.10 03.02.18 Graduate ER 0901391  
  168 Alok Kumar Gorain  Lt. Nitai Ch.Gorain UR ASN 01.01.87 22.04.10 16.11.18 22.04.10 03.03.16 B.Sc. ECOR0901301  
  169 Md. Abdur Rakib Abul Hasan Md. Abdus Samad UR SDAH 12.01.83 29.05.10 11.12.18 29.05.10 04.02.18 Graduate NER 1000102  
  170 Rajeev Ranjan Harinandan Prasad UR ZTC/KPA 06.12.72 28.11.99 03.07.19 28.11.99   B.Com SECR9800363  
  171 Chandan Haldar Lt. Anil Kumar Haldar UR HWH 04.12.77 19.12.11 19.12.11   B.A.(H) ER1100017  
  172 Amit Kumar Giri Lt. Ashok Kumar Giri UR HWH 28.12.87 19.12.11 19.12.11   B.A.  ER1100035  
  173 Srikrishna Kumar Lt. Sheo Narain Sah ST MLDT /JMP 30.06.80 05.01.11 05.01.11 27.12.11   B.A.Pt.II 01SF1100035  
  174 Koushik Mandal Biman Mondal SC HWH 14.10.84 22.04.10 22.04.10 04.12.12   B. Sc. CR 1000254  
  175 Arvind Kumar Tej Narayan Yadav OBC HWH 31.12.81 22.04.10 22.04.10 13.12.12   B.A. (H) ER 0901453  
  176 Milan Ghosh Lt. Dugai Ghosh OBC HWH 01.01.81 22.04.10 22.04.10 06.01.13   B. Com CR 1000334  
  177 Jairam Prasad Chokat Prasad SC BP / SDAH 01.02.80 28.05.10 28.05.10 18.01.13   M.A. ER 0901462  
  178 Mukesh Kumar Ladu Lal Sahrma UR SIB/ HWH 16.02.82 22.04.10 22.04.10 08.02.13   B.A. ER 0901471  
  179 Sikandar Prasad Raj Nandan Singh OBC SDAH 01.01.85 22.04.10 22.04.10 11.02.13   B.A. NWR1000085